U kunt ons op eigen initiatief of na doorverwijzing van uw school, CLB, huisarts, .... telefonisch of via mail contacteren. 


Hierop volgt een eerste intakegesprek en een diagnostisch onderzoek. Dit onderzoek kan één of meer sessies in beslag nemen. 


De behandelzittingen duren meerstal een half uur of één uur. De frequentie en totale duur van behandeling is afhankelijk van de aard en de ernst van het probleem. De behandelingen kunnen doorgaan op school, in de praktijk of bij uw thuis na onderling overleg.