ALPHA LOGO 

DE PRAKTIJK

De logopedische praktijk is gevestigd binnen het Alpha-Care complex te Oekene. Onze kantoren bevinden zich op de eerste verdieping, boven de apotheek Alpha Pharma. In de praktijk kan je terecht voor logopedisch onderzoek en behandeling en ergotherapeutische hulp. Bovendien bieden we ook studiebegeleiding en Typ10 lessen aan. 

Waarvoor kan je bij ons terecht?

TAALSTOORNISSEN


Bij taalstoornissen horen een vertraagde spraak-en taalontwikkeling (STOS), dysfasie en afasie. 

SPRAAKSTOORNISSEN


Hieronder verstaan we articulatiestoornissen, uitspraakproblemen bij professionele stemgebruikers, afwijkend mondgedrag, motorische spraakstoornissen (dysartrie) en verbale apraxie. 

LEERSTOORNISSEN


Hieronder vallen een leesstoornis (dyslexie), spellingsstoornis (dysorthografie), rekenstoornis (dyscalculie) en schrijfmotoriek. 

STEMSTOORNISSEN

STUDIEBEGELEIDING

TYP 10 LESSEN


Met Typ10 leren kinderen vanaf 10 jaar op een speelse manier blind typen. 

FIJNE MOTORIEK / SCHRIJFMOTORIEKDCD, ADHD en ASSProblemen op vlak van zelfredzaamheid, structuur en werkhouding


LOGOPEDIE

"Leg de lat op jouw hoogte"

Logopedie is een paramedische discipline en richt zich op het herstel of optimalisatie van communicatie bij kinderen, volwassenen en ouderen. 


Binnen het kader van communicatie richt de logopedist zich op alle processen die te maken hebben met het begrip en productie van gesproken en geschreven taal zoals spreken, lezen, schrijven en rekenen maar ook op ondersteunde communicatie. 

ERGOTHERAPIE

"We helpen uw leven te léven"

Ergotherapie is een veelomvattende discipline die zich kan toespitsen op onder meer fysieke revalidatie, ontwikkelingsstoornissen, geriatrie en de geestelijke gezondheidszorg. 


Waar bij logopedie vooral de spraak, taal, stem en schoolse vaardigheden centraal staan, is bij ergotherapie voornamelijk het "doen" belangrijk. Zo gaan ergotherapeuten personen behandelen, begeleiden en adviseren in de uitvoering van dagelijkse activiteiten.